ΦΙΛΗΜΩΝ

(FILIMON)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: mg2@atmaram.eu
  • Τηλέφωνο: 22440-48158
  • Τηλέφωνο 2: 22440-44118
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Λίνδου
  • Πόλη: Πεύκοι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 851 09