ΦΕΡΕΝΙΚΗ

(FERENIKI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: manfou@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 2825061297
  • Αριθμός Φαξ: 2825061096
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Γεωργιουπόλεως
  • Πόλη: Γεωργιούπολη
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 73007