ΕΥΡΩΠΗ

(EUROPA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 210-5223081
  • Τηλέφωνο 2: 210-5229931
  • Πόλη: Αθήνα
  • Διεύθυνση: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 7
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 104 31