ΕΥΡΩΠΗ

(EUROPA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: hoteleuropa.info@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2310-449077
  • Αριθμός Φαξ: 2310-449077
  • Κοινότητα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • Διεύθυνση: ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 24
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 546 25