ΕΥΡΙΠΟΥΣ ΖΕΥΣ

(EURIPUS ZEUS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: toniaevripioti@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου
  • Πόλη: Μικρή Βίβλα ή Βίγλα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 84300