ΑΚΤΗ ΕΡΗ & ΧΩΡΙΟ

(ERI BEACH & VILLAGE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: log.holidaysautos@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 28970-22271
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2810-227333
  • Αριθμός Φαξ: 2897021183
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου
  • Πόλη: Λιμένας Χερσονήσου
  • Διεύθυνση: ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 700 14