ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

(EPANOMIS)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 560
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 23920-41378
  • Τηλέφωνο 2: 23920-41379
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Επανομής
  • Πόλη: Επανομή
  • Διεύθυνση: ΕΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 575 00

Παροχές Κάμπινγκ

  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Σκίαση
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση