ΕΛΒΕΤΙΑ ΟΡΕΙΝΟ ΘΕΡΕΤΡΟ

(ELVETIA MOUNTAIN RESORT)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@elekte.gr
  • Τηλέφωνο: 6937495973
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Κλειτσού
  • Πόλη: Μεσοχώρι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 36100