ΕΛΙΚ

(ELLIQUE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: elly@kjellqvist.ch
  • Τηλέφωνο: 6993558557
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Ρόδου
  • Πόλη: Ρόδος
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 85100