ΕΛΛΗ

(ELLI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22850-23061
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2285-022319
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Νάξου
  • Πόλη: Νάξος
  • Διεύθυνση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 843 00