ΕΛΕΝΑ ΕΡΜΟΝΕΣ

(ELENA-ERMONES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.hotelelena.gr
  • E-Mail: elenacfu@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 26610-94131
  • Αριθμός Φαξ: 26610-94633
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Γιαννάδων
  • Πόλη: Έρμονες
  • Διεύθυνση: ΕΡΜΟΝΕΣ ΒΑΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 491 00