ΕΛΑΤΟΣ

(ELATOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22370-92228
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Δομνίστης
  • Πόλη: Δομνίστα
  • Διεύθυνση: ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 360 76