ΑΚΤΗ ΕΛ ΒΙΤΑ

(EL VITA BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες