ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΠΑΛΛΑΣ

(EL GRECO PALACE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες