ΔΟΥΚΑΤΟ

(DOUKATO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 2106186000
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Καπεσόβου
  • Πόλη: Καπέσοβο
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 44010