ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ

(DOMENICO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: melina.anastasiou@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 6948-288181
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Μαγουλάδων
  • Πόλη: Μαγουλάδες
  • Διεύθυνση: ΠΟΡΤΙ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 490 81