ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

(DIMITRA SUN ARCHAGELOY)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: dim.klad@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2244022642
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου
  • Πόλη: Αρχάγγελος
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 851 02