ΝΤΙΜΕΛΕ

(DIMELE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22890-22964
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2289-022964
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων
  • Πόλη: Μύκονος
  • Διεύθυνση: ΜΥΚΟΝΟΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 846 00