ΔΙΑΣ

(DIAS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 25510-41464
  • Πόλη: Καμαριώτισσα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 680 02