ΝΤΕΣΙΤΕΡΑ ΡΙΖΟΡΤ ΛΟΥΞΟΥΡΙ ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ

(DESITERRA RESORT LUXURY SUITES AND VILLAS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.desiterra.gr
  • E-Mail: info@desiterra.gr
  • Τηλέφωνο: 2286021735
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Θήρας
  • Πόλη: Έξω Γιαλός Θήρας
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 84700