ΔΕΝΘΙΣ

(DENTHIS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.denthis.gr
  • E-Mail: info@denthis.gr
  • Τηλέφωνο: 2721076594
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας
  • Πόλη: Αρτεμισία
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 24150