ΔΕΛΦΙΝΙ

(DELFINI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@dolphinapts.info
  • Τηλέφωνο: 22440-43084
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Γενναδίου
  • Πόλη: Γεννάδι
  • Διεύθυνση: ΓΕΝΝΑΔΙ ΡΟΔΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 851 09