ΝΤΑΝΥ

(DANY)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: woulasi@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 26630-81470
  • Αριθμός Φαξ: 26630-32974
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Κασσιόπης
  • Πόλη: Κασσιόπη
  • Διεύθυνση: ΚΑΣΙΩΠΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 491 00