ΝΤΑΛΛΑΣ

(DALLAS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 26440-51315
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μυρτέας
  • Πόλη: Μυρτιά
  • Διεύθυνση: ΚΑΤΩ ΜΥΡΤΙΑ ΘΕΡΜΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 300 08