ΝΤΑΝΤΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

(DADI CAMPING)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 39
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 6932964797
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πολιτικών
  • Πόλη: Πολιτικά
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 34400