ΧΡΗΣΑΝΝΑ

(CHRISANNA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 28310-71195
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Παγκαλοχωρίου
  • Πόλη: Σφακάκι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 741 00