ΚΕΡΑΣΙ ΧΩΡΙΟ

(CHERRY VILLAGE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: kakkosbay@kakkosbay.com
  • Τηλέφωνο: 28420-61111
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
  • Πόλη: Κουτσουνάρι
  • Διεύθυνση: ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 722 00