ΧΑΡΙΣΜΑ

(CHARISMA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: perdika1@hotmail.de
  • Τηλέφωνο: 2665091004
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας
  • Πόλη: Καραβοστάσι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 46030