ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΟΥΪΤΕΣ ΙΙΙ

(CASTLE SUITES III)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.castle-suites.gr
  • E-Mail: info@castle-suites.gr
  • Τηλέφωνο: 28210-68583
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πλατανιά
  • Πόλη: Πλατανιάς
  • Διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 731 00