ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΜΠΑΡΜΠΙ

(CASTELLO BARBIE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες