ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ

(BYZANTINO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιανουάριος - Ιανουάριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: inter@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 2284044047
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Λευκών
  • Πόλη: Λεύκες
  • Διεύθυνση: ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 844 00