ΜΠΟΝΖΑΙ

(BONZAI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: pitaras@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 6946613163
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 6946613163
  • Αριθμός Φαξ: 2110119960
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Χώρας
  • Πόλη: Ποτοκάκι
  • Διεύθυνση: ΠΟΤΟΚΑΚΙ ΣΑΜΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 831 00