ΑΚΤΗ ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

(BLUE SKY BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: manager@corelliasand.gr
  • Τηλέφωνο: 2810-761927
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Ανωπόλεως
  • Πόλη: Γούρνες
  • Διεύθυνση: ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΕΔΙΑΔ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 715 00