ΜΑΥΡΗ ΑΜΜΟΣ

(BLACK SAND)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@blacksand.gr
  • Τηλέφωνο: 2286033871
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 6907327529
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς
  • Πόλη: Καμάρι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 84700