ΜΠΑΛΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

(BALI DIAMOND)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες