ΑΖΟΛΙΜΝΟΣ ΜΠΕΪ

(AZOLIMNOS BAY)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες