ΑΤΡΕΥΣ

(ATREFS)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 44
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

 • E-Mail: atreus@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 27510-76221
 • Αριθμός Φαξ: 27510-76760
 • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μυκηνών
 • Πόλη: Μυκήνες
 • Διεύθυνση: ΠΛΑΤΥ ΛΑΧΙΔΙ
 • Ταχυδρομικός Κώδικας: 212 00

Παροχές Κάμπινγκ

 • Μηχανικά πλυντήρια
 • Σκίαση
 • Ταχυδρομείο
 • Αποχέτευση αυτοκινούμενων
 • Παροχή τουριστικών πληροφοριών
 • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
 • Κοινόχρηστη κουζίνα
 • Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
 • Πρώτες βοήθειες