ΑΘΗΝΑ ΑΚΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(ATHINA ST GEORGE BAY)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: thvradis@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2663096346
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πάγων
  • Πόλη: Άγιος Γεώργιος Πάγων
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 49083