ΑΣΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ

(ASTRO PALACE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες