ΑΣΤΗΡ ΟΦ ΠΕΤΑΣΟΣ

(ASTIR OF PETASOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.petasos.gr
  • E-Mail: info@petasos.gr
  • Τηλέφωνο: 22890-23437
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων
  • Πόλη: Πλατύς Γιαλός
  • Διεύθυνση: ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 846 00