ΑΣΠΑΛΑΘΡΑΣ

(ASPALATHRAS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες