ΑΣΟΥΤΑΙΝΑ

(ASOUTENA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 27610-61229
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Ραπτοπούλου
  • Πόλη: Παλαιά Βρύση
  • Διεύθυνση: ΠΑΛΙΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 245 00