ΑΣΚΟΥΡΙΣ

(ASKOURIS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: polyzospapa@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 24950-96300
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Καλλιπεύκης
  • Πόλη: Καλλιπεύκη
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 400 04