ΤΕΧΝΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

(ART DECO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: artdecodikorfo@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 6937-410350
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Δικορύφου
  • Πόλη: Δικόρυφο
  • Διεύθυνση: ΔΙΚΟΡΥΦΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 440 07