ΑΡΗΣ

(ARES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: s7az@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 22730-24191
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Σαμίων
  • Πόλη: Σάμος
  • Διεύθυνση: 6ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 831 00