ΑΡΔΑΒΑΝΗ

(ARDAVANI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: ardavanihotel@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 6972010460
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Λουρδάτων
  • Πόλη: Λουρδάτα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 28100