ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΟΥΡΛΟΚΑ

(ARCHONTIKO VOURLOKA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: vourlokas@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 6973740901
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πραμάντων
  • Πόλη: Πράμαντα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 44001