ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΙΩΣ

(ARCHONTIKO TIS MELLIOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.archontikomellio.com
  • E-Mail: zopas.alex@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 24280-96292
  • Αριθμός Φαξ: 24280-96292
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου
  • Πόλη: Άγιος Λαυρέντιος
  • Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 383 00