ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΧΑ

(ARCHONTIKO PARCHA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: archontikoparcha@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 27960-22547
  • Τηλέφωνο 2: 27960-22010
  • Αριθμός Φαξ: 2796022300
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου
  • Πόλη: Λεβίδι
  • Διεύθυνση: ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 220 02