ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ

(AQUA BLUE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: accounts@kdhotels.com
  • Τηλέφωνο: 2286024580
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου
  • Πόλη: Πέρισσα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 84700